pro přepravu hořlavých látek dle ADR tř. 3, písmeno 3b, 31c, 32c a 41 s bodem vzplanutí pod i nad 61 °C.


  

PHM PLNĚ POD KONTROLOU: AVPH –  je  elektron. systém výdeje nafty z automobilové cisterny Stokota.
Zařízení moderní koncepce, sloužící k přesné evidenci výdeje nafty z automobilové cisterny. Veškerá data o tomto výdeji jsou uchovány v terminálu (kdo, kam, kdy a kolik apod.)
Ovl. výdeje z cisterny probíhá z terminálu RISS 4.7, který je umístěn na vozidle v uzavřené skříňce. Terminál je schopen uchovávat data z 900 výdejů. Kdykoli lze pomocí infra nebo radiového přenosu přenést data z terminálu do určeného PC, kde je možno pomocí dodávaného softwaru dále data o výdeji zpracovávat. Největší výhodou systému je skutečnost, že obsluha nemůže vydat z cisterny naftu bez automatického zaevidování výdeje, které je na obsluze nezávislé.
Každý výdej je vždy jednoznačně přiřazen tomu, kdo systém oprávněně odblokoval. Bez identifikace oprávněnou osobou (to pozná systém na základě identifikátoru a PINu) nelze z cisterny čerpat. Např. při přerušení výdeje na několik sekund pro čerpání do kanistru, je toto vydané množství PHM zaznamenáno do paměti jako další samostatný výdej.

Prokazatelná „úspora“ dle údajů zákazníků je cca 60.000 litrů nafty ročně, což je asi 1.440.000,- Kč.
Náklady na vybavení cisternové nástavby systémem Stokota AVPH jsou jednorázové a činí cca. 230.000,- Kč.


Dálniční stavby Praha a.s.

 


Cisternová nástavba 4.500 litrů - 1k., na podvozku MAN 4x4.

viz. další cisternové nástavby STOKOTA.