Sací bagr EkoVak 9000

Saci bagr EkoVak 9000 má atest od státní zkušebny VVUÚ, a.s. Ostrava Radvanice na odsávání i výbušných uhelných prachů.

Technické vybavení

 

 • čtyřnápravový nebo třínápravový podvozek
 • supervýkonná dmychadlová vývěva se sacím výkonem až 9.500 m3 vzduchu/hod - 93% vakua
 • nerezová cisterna o objemu od 8 m3 do 16 m3, rychlost naplnění od 5 minut (voda) do 20 minut (kamení)
 • celková pracovní délka hadic - 100-300 m, bez významného vlivu na snížení výkonu
 • průměry pracovních hadic od Js 100 do Js 300 mm
 • hydraulické vyklápění cisterny
 • vysokotlaké čistící zařízení
 • beztlakové vyprazdňování pomoci šnekového dopravníku v zadním víku nádrže
 • vibrátor pro snazší vyprazdňování ulpívajícího materiálu v nádrži
 • teleskopický výložník sání
 • lišta v délce 2.500 mm s možností sání i velmi hrubých materiálů z vozovky, v případě potřeby možno použít vysokotlaké čištění s okamžitým odsáváním nečistot.


ekofoto1.jpg (11253 bytes)

ekofoto2.jpg (10524 bytes)

Univerzální použití

Nasazení v případě, že je přemísťovaný materiál pro    běžnou techniku:

       - nedostupný z hlediska vzdálenosti
       - nedostupný z hlediska prostorové přístupnosti
       - nedostupný z hlediska hloubky sání nebo výšky
         vytlačování
       - nemanipulovatelný z hlediska konzistence
       - manipulovatelný pouze s velkou časovou
         náročností
       - manipulovatelný pouze s nebezpečím porušení
         odkrývaného místa
       - manipulovatelný pouze za velké doprovodné
         prašnosti
       - nedostupný z hlediska těžkého materiálu a  
         hloubky (GapVax 9000 saje např. štěrk kolmo
         z hloubky 30m)


Příklady použití (viz. fotodokumentace)

 • bezprašná nakládka a vykládka prašných materiálů
 • rychlé nasazení v případě ekologických nehod - odstranění veškerého materiálu bez ohledu na fyzický stav
 • čištění nádrží, lapačů, kalových jímek, vyhnívajících nádrží, rybníků apod.
 • bezpečné obnažení potrubí a kabeláže
 • hloubení výkopů a rýh pro pokládku potrubních sítí a kabelů
 • efektivní bezprašné provádění všech úklidových prací
 • sběr materiálu z okolí dopravníků, výtahů a skladových zásobníků
 • čištění lapačů prachu, létavého popílku a sazí
 • odsávání vzduchového prostoru z dutin za účelem odstranění toxického ovzduší nebo ovzduší chudého na kyslík
 • čištění vnitřků potrubí od popílkových či jiných nánosů
 • čistí vozovky, kde standardní technika s kartáči nestačí

Vážení zákazníci, v případě Vašeho zájmu Vám můžeme sací bagr EkoVak 9000 předvést i v praxi.
Kde běžně používaná technika selhala, tam si EkoVak 9000 snadno poradí.

 

Fotodokumentace:

Sezako GapVax9000.jpg

 SEZAKO GapWax 9000.jpg

vystava_sezako.jpg

gap_rameno.jpg  

 gapvax_vypous.jpg

PA060795.jpg

vysokotlake_zarizeni.jpg

gapvax_prac_nasazeni.jpg

Most.JPG (39462 bytes)
EkoVak nasává kontaminovou zeminu z mostu vysokého 70 metrů.

Snek.JPG (33107 bytes)Big-bag.JPG (30476 bytes)
Beztlakové vyprazdňování pomocí šnekového dopravníku. Nasáté nebezpečné látky, jako např. azbest, je možné pomocí šnekového dopravníku přemístit do tzv. bigbagů. Tím je zaručena ekologická a bezprašná další manipulace s těmito materiály.

 

Pracov.JPG (23355 bytes)      Rozpras.JPG (22777 bytes)
          EkoVak dokáže nasávat velmi hustý materiál a rozprašovat do velké vzdálenosti.

Zaplavy.JPG (20514 bytes)     Zaplavy2.JPG (24740 bytes)
Při záplavách na Moravě EkoVak nasává            Bezprašné nasávání uhelného prachu pod
horní vrstvu ještě "zdravého" obilí.                        pásovým dopravníkem v SD Tušimice.

2muzi.JPG (20539 bytes)   Eko Vak zezadu.jpg (4384 bytes)   laguna.JPG (13115 bytes)
Výkon je tak velký, že i dva pracovníci mohou    EkoVak nasává různorodé materiály z tzv.
současně nasávat, např. kamení, pracovními         "ropácké laguny" Chemopetrolu Litvívov.
hadicemi Js 125 mm.

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sací bagr je napojen na centrální potrubí. Sací výkon je tak velký, že čistící práce
probíhají v teplárně současně na třech podlažích!


Další fotodokumentace na: WWW-stránkách!