Typově schváleno Českým metrologickým institutem - ČMI !

1. Měření času

2. Referenční měření

3. Zaměřovací tabulka

4. Hladinové vlny

5. Objem plnícího vedení

Určení zaměřovací výšky pomocí ultrazvukového čidla nainstalovaného ve dnu každé komory. Zvukové impulsy probíhají v sondážní trubici naplněné měřeným produktem až k hladině kapalin, zde se odráží a po několika tisícinách sekundy dostávají zpět k čidlu. Doba impulsu je měřena s vysokou přesností. 

Přesné měření výšky hladiny pomocí přídavného srovnávacího měřiče v paralelně instalované referenční trubici. Vhodný způsob zjištění rychlosti zvuku specifický pro naplněný materiál a jeho teplotu. Metoda je patentována.  
Systém rozpozná, zda měřený produkt je nafta nebo benzin.

Výpočty objemu pomocí zaměřovací tabulky určené při prvním cejchování s přesností  více než 0,1%.

Evidence a vyhodno-cování poruch způsobených vlnami na hladině produktu pomocí vhodného softwarového vybavení. Vlivy způsobené nakloněním vozidla jsou minimalizovány optimálním nastavením senzorů.

Detektory produktu instalované v síti vedení registrují stav naplnění a zohlední ho v objemové bilanci. Tímto způsobem lze rovněž realizovat funkci sealed parcel delivery plus, která zjistí množstevní odchylky a uloží do paměti. Tyto informace jsou vždy k dispozici vedení firmy.

DIPCHECKâ je revoluční měřící zařízení dávající zcela nové možnosti pro kompletní kontrolu produktu.

Hlavní důvody -  proč  DIPCHECK ?

- Fakta a doporučení k použití kotoučových brzd u návěsů STOKOTA.
- Všeobecné předpisy pro nápravy a agregáty SAF.
- Kombinace tahač - návěs z hlediska brzd (pomoc při rozhodování).


AUTOTEC 2002 - Brno

Na mezinárodní výstavě Autotec 2002 v Brně, získal náš cisternový návěs STOKOTA s plně elektronickou měrnou tyčí DIPCHECK, pro přesné měření PHM, cenu Autotec Prix 2002, jako nejlepší exponát veletrhu , v kategorii – podvozky, jejich části a příslušenství.Nový třínápravový Alu-cisternový návěs pro přepravu PHM dle ADR třídy 3, písmeno 3b, 31c, 32c, 41 s bodem vzplanutí pod i nad 61°C.
38.000 litrů - 4 komory (15000-12000-5000-6000).

    
 
Ovladač TTM a tiskárna přímo na návěsu STOKOTA "Eurolight".netto 39.000 litrů - 5 komor


Velmi nízké těžiště a hmotnost oproti „klasickým“
cisternovým návěsům umožňuje právě patentovaná elektronická měrná tyč DIPCHECK®, která měří ultrazvukem nezávislé PHM v každé komoře!


viz. další cisterny na převoz PHM.