Technická data:

Všeobecně


Měřící zařízení DeziChem pro chemické produkty zaručuje čistý, nemíchaný výdej chemických tekutých produktů. Tímto umožňuje měření, vyprázdnění a snadné vyčištění zařízení. To je důležité, neboť různé chemikálie, které se  následně vydávají po sobě, mohou navzájem negativně reagovat a jejich vlastnosti se mohou změnit. 


Další vybavení: